تعبیر خواب -21

اجتماع (شلوغی)

دیدن اجتماع یا شلوغی میانه است . صدقه بدهید زیرا ممکن با کسی درگیر شوید. مواظب باشید خونسردی خود را از دست ندهید.

 

اسلحه

دیدن هرنوع اسلحه اعم از سرد و گرم در خواب خوب نیست. صدقه بدهید که بلا رفع شود.

 

انگشتان

ابن سیرین می گوید: دیدن پنج انگشت دست راست پنج نماز است و پنج انگشت دست راست فرزندان برادر است و همچنین انگشتان میانی نشانه نماز بامداد است.

جابر میانی می گوید: اگر در خواب ببیند که انگشت میانی او بریده بود تعبیرش قوه و مال است.

 

بز

ابن  سیرین می گوید : تعبیر دیدن بز در خواب مرد بزرگ است و اگر در خواب دیدید پوست بز را می کندید نشانه این است که مال بسیار به دست می آورید.

کرمانی میگوید: اگر در خواب دیدید که در خانه بز دارید تعبیرش صاحب خانه شدن شما میباشد.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب دیدید که گوشت بز ماده می خورید نشانه این است که بیمار میشوید ولی خیلی زود خوب میشوید.

 

بالش (متکا)

تعبیرش ازدواج کردن است.

 

پوتین یا کفش

اگر در خواب دیدید که پوتین یا کفش شما گم شده است از گرفتاری و تنگنایی نجات پیدا میکنید و اگر کفش نو خریدید همسر مهربان وخوبی نصیب شما خواهد شد.

 

تهمت زدن و افترا

اگر در خواب دیدید که به کسی تهمت و افترا میزنید . در امور خود تفکر کنید که به کسی ظلم نکرده باشید و اگر کسی از شما  ناراضی است رضایت وی را به دست بیاورید و صدقه بدهید تا وجدانتان پاک شود.

 

جن یا اجنه

اگر کسی اجنه در محلی ببیند تعبیرش این است که در آن محل آشوب میشود و بین مردم اختلاف پیش می آید.

 

جراحت یا زخم

دیدن زخم و تاول در بدن خوب است و تعبیرش این است که مال و ثروت شما زیاد میشود.

 

خوابیدن

اگر در خواب دیدید که در جای با صفایی خوابیده اید با کسی که قهر هستید آشتی میکنید و از جایی که گمان ندارید برایتان هدیه می آورند و از گرفتاری ها خلاص میشوید.

 

 

/ 152 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

لطفا زود تعبیر کنید

مینا

سلام.من خواب دیدم با یک کوسه سیاه می جنگم و من دهان اونو گرفتم تا اسیبی نزنه اما اون با دم بلندش منو می زد.

فروزان

خواب دیدم که جوش روی صورتم باز شده و چرک اون افتاد روی کتابم که پاکش کردم

دنیا

با سلام :من دختری مجرد هستم خواب دیدم مرغ عشقی سبز وابی پیشم امد من ان را ازاد کر دم ولی برگشت انقدر بال زد که مرد من گریه کردم توی منغارش اب ریختم ان زنده شد

دنیا

با سلام :من دختری مجرد هستم خواب دیدم مرغ عشقی سبز وابی پیشم امد من ان را ازاد کر دم ولی برگشت انقدر بال زد که مرد من گریه کردم توی منغارش اب ریختم ان زنده شد

گندم

سلام من خواب دیدیم یه پسره منو ازیت میکنه اشنام بوده خوشحال میشم بهم سربزنیدوتعبیرشوهم بگین....[گل]

بینام

سلامم این شما ه تعبیر خوایه09371932435

ali

salam ازدواج با جن

یلدا

سلام خواب دیدمجندنفر نشسته بودن در مورد موضوعی برا استخاره میگرفتن استخاره چندین بار بد اومد این در حالی اتفاق افتاده که در عالم واقع من در مورد اون موضوع که به ازدواج مربوط میشه بلاتکلیفم و نمیدونم چکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یلدا

سلام خواب دیدم جندنفر نشسته بودن در مورد موضوعی برا م استخاره میگرفتن استخاره چندین بار بد اومد این در حالی اتفاق افتاده که در عالم واقع من در مورد اون موضوع که به ازدواج مربوط میشه واقعا میخواستم استخاره بگیرم چون بلاتکلیفم توروخدا معنیش چیه؟؟ جون پای اینده ام وسطه