تعبير خواب


+ تعبیر خواب - 5

 

 

شنا کردن

   شناکردن در خواب تعبیرش بر معشیتی است که با حیله انجام میشود. اگر در حین شناکردن در آب زلال غرق شود تعبیرش این است که در عزت ومال دنیا غرق میشود. اگر در دریا شنا کند ولی نتواند به ساحل بازگردد اگر زندانی باشد در بند میماند . اگر لباس را از تنش دربیاورد و به دریا برود برای شنا شغلی به دست می آورد و اگر برعکس باشد شغلش را از دست میدهد.

 

 

وکیل

 

   اگر در خواب ببیند کسی وکیل است و از حق او دفاع میکند و حقیقت را بر زبان می‌آورد ، از فردی به او خیر و برکت می‌رسد.

 

معدن

 

   دیدن معدن در خواب تعبیرش این است که در معامله‌ایی که در پیش دارید سود زیادی نمی برید ولی در آن زحمت فراوان است . ممکن است یک رویداد ناگوار در آن باشد.

 

گچ

 

   ابن سیرین می‌گوید تعبیر دیدن گچ در خواب بروز جنگ  و خصومت است و اگر گچ فروخته شود تعبیرش بد است.

 

یار و یاور

 

   اگر یاری در خواب دیدید که با شما صمیمی است و مشغول صحبت با او هستید کارهایتان از پیچیدگی گشاده می‌شود و از نگرانی بیرون می‌آیید.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٦
    خواب شما؟()   لینک