تعبير خواب


+ تعبیر خواب - 24

 

سبزی تره ( بادرود)

   ابن سیرین تعبیر خوردن آن در خواب را حاجت روا شدن میداند و حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: خوردن بادرود در خواب سه وجه دارد: اول  روا شدن حاجت  دوم  کام یافتن  سوم  دیدار غایب.

 

چشمه ( قنات)

   دیدن چشمه و قنات در خواب نشانه کسب روزی حلال است و دیدن آب کشیدن از چاه برای دشمن نشانه بهره مندی از علم و دانش است. و اگر در خواب دیدید که دست و رویتان را با آب چشمه می شوئید تعبیرش رهایی از غم است.

 

حورالعین ( زنان زیبا و سیاه چشم بهشتی)

   تعبیرش کسب مال و عزت و شرف است و تعبیر دیگر آن آمرزش از گناهان است.

 

 

زالو

   اگر زالو در خواب دیدید طلبی که از اشخاص دارید وصول نمی شود ، اگر زالو خونتان را مکید صدقه بدهید و به خدا توکل کنید چراکه تعبیر خوبی ندارد.

 

سفر کردن

   ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که سفر می کند و جایی که می رود بهتر از جای خودش است تعبیرش آن است که حالش خوب میشود و اگر مریض است شفا می یابد ، اگر بدتر از جای اولیه خود بود مشکلاتی برایش پیش می آید اما در آخر حالش خوب می شود. اگر ببیند که سفر می کند ولی نداند که مقصد کجاست و یا از خانه ایی به خانه ی دیگر برود از همسرش جدا می شود. اگر ببیند که گروهی برای خداحفظی با وی آمدند و یا خودش برای خداحافظی رفته است تعبیرش شفا یافتن است.

 

شبانی ( چوپانی )

   ابن سیرین می گوید شبانی کردن هر حیوات تعبیر خاص خودش را دارد: مثلا شبانی اسب تعبیرش بزرگی ولایت و شبانی خر تعبیرش بخت و امثالهم است. شبانی گوسفند نشانه مال و روزی حلال است. امام صلدق علیه السلام نیز در این باره می فرمایند: دیدن شبان در خواب تعبیرش مردی است که اموال مردم را نگه می دارد.

 

صوت و آواز خوش

   اگر از دور صدای آوازی خوش یا مداحی ، اذان ، سرود ، صوت قرآن و مانند آن را در خواب شنیدید تعبیرش بسیار خوب است و اگر  خودتان آوازهای مذکور را می خواندید در بین مردم به نیکی مشهور می شوید.

 

ظن بد ( سو ظن )

   اگر در خواب دیدید که به کسی سوظن دارید ممکن است در مجالس و محافل دیگران از گفته های شما ناراحت بشوند و یا حرف هایی بزنید که باعث مسخره کردن دیگران شود. مراقب باشید.

 

عنکبوت

   تعبیر دیدن عنکبوت در خواب فردی ضعیف و گمراه است. اگر دید که عنکبوت را گرفتید تعبیرش این است که بر چنین فردی پیروز می شوید.

 

   یکرنگی ( خلوص )

   اگر در خواب دیدید که با کسی از روی خلوص و یکرنگی روبه رو شدید تعبیرش این است که مردم از شما راضی هستند و در غیابتان شما را به نیکی یاد می کنند.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 برای سفارش آگهی و لینک ماهانه با قیمت های استثنایی با آدرس mhd70b2@gmail.com مکاتبه فرمائید.

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٧
    خواب شما؟()   لینک