تعبير خواب


+ تعبیرخواب - 19

 

آزمایشگاه یا بیمارستان

تعبیرش این است که خطری شما را تهدید می کند، مراقب خود باشید و صدقه بدهید.

 

آسیب دیدن

اگر آسیب دیدید و همراه با درد بود ولی خونریزی نداشتید ، صدقه بدهید خوب نیست ولی اگر خون آمد طوری نیست.

 

اسب

دانیال نبی (ع) معتقد است: اسب تازی در خواب نشانه بزرگی و عزت است و نیز جاه و مقام و اگر در خواب دیدید که بر اسب تازی سوار شدید و اسب مطیع شماست تعبیرش رسیدن به مقام های بالا است. کرمانی می گوید نشستن بر اسب ابلق نشانه گواهی دادن بر کارهای وی می باشد و اگر بر اسب سیاه نشسته باشد، تعبیرش بدست آوردن مال و منال است.

 

باغ و بوستان

دیدن باغ و بوستان در خواب تعابیر زیادی دارد که عبارت است از: زن ، پسر، کنیز، عیش و خوشدلی مال، رهایی از غم . اگر در خواب دیدید که میوه چیدید و خوردید تعبیرش برخورداری و گذران نیکوو خوب از عمر است.

 

بلبل

کرمانی می گوید: دیدن بلبل در خواب نشانه فرزند و شنیدن آواز بلبل نشانه کلام خوش و سخن لطیف است.

 

پیانو

اگر پیانودر خواب دیدید تعبیرش این است که در کارتان موفق خواهید شد، در همین کار مشغول باشید و آن را ترک نکنید.

 

جنازه

دیدن جنازه در خواب بسیار خوب است اگر قصد شروع به کاری را دارید، همت کنید که حتما موفق می شوید.

 

جوی آب

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن جوی آب در خواب اگر آب خوش طعم و پاکیزه باشد تعبیرش خوشی زندگانی است و نشستن در جوی آب صاف نشانه رها شدن از غم، شفا یافتن ، پرداخت قبض و زود آمدن از سفر است.

 

درویش یا مداح

دیدن درویش و یا مداح در خواب تعبیرش رسیدن خبری خوش از راه دوری برای شماست که انتظار شنیدن آن را نداشتید.

 

درخت خرما

تعبیرش مردی شریف و عالم است و اگر ببیند که درخت خرمایی در خانه دارد، تعبیرش این است که با مردی بزرگ و عالم دوست میشود.

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٦
    خواب شما؟()   لینک