تعبير خواب


+ تعبیر خواب - 2

 

یخ جمع کردن

   دیدن یخ جمع کردن در زمستان تعبیرش بر عیش خوش است.

 

هویج

   دیدن هویج در خواب خوب و موجب شادی و خرمی است ؛ خداوند را شاکر باشید.

 

ویلا

 

   اگر خود را در ویلایی دیدید به سفری خواهید رفت که برایتان پشیمانی به همراه خواهد داشت.

 

عطسه

 

   اگر در خواب عطسه دیدید دلیل این است که گره از کار شما گشوده خواهد شد.

 

سیل

 

   نشانه‌ی این است که در آینده‌ایی نزدیک شادی و موفقیت به شما رو می‌کند.

 

ستاره

 

   دیدن ستاره تعابیر مختلفی دارد ولی یکی از آنها این است که شما به ثروت و عزتی خواهید رسید.

 

ریزش مو

 

   اگر در خواب شما ریزش موی سر آمد ؛ صدقه بدهید چرا که خطری شما را تهدید می‌کند ولی اگر موهای بدن ریخت خبری که موجب شادی شما می‌شود را می‌شنوید.

 

خط آهن

 

   دیدن خط آهن یا قطار مسافرتی در خواب دلیل این است که کارتان پیشرفت خواهد کرد ، به مسافرت پر سودی می‌روید و یا از راه دوری برایتان مهمان می‌رسد.

 

جوجه

 

   دیدن جوجه در خواب دلیل بر سلامت و تندرستی است و اگر جوجه‌های زیادی در اطراف خود دیدید تعبیرش آن است که دارای فرزند یا فرزندانی می‌شوید.

 

برج یا ساختمان بلند

 

   اگر چنین چیزی را در خواب دیدید در قرار داد یا معامله‌ایی مغبون می‌شوید، مواظب باشید که ضرر نکنید.

 

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٩
    خواب شما؟()   لینک

+ تعبیر خواب -۱

 

 

آهو

 

اگر آهو در خواب ببینید دلیل بر آن است که با زنی ازدواج می‌کنید ، اگر آهو از دست شما فرار کرد بین شما و همسر یا دوستتان‌ جدایی خواهد افتاد، اگر بره‌ی آهو در خواب دیدید‌ دلیل بر آن است که خداوند فرزندی به شما عطا خواهد کرد.

 

برف

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن برف در خواب را نشانه‌ی : روزی ، زندگانی ، مال بسیار ، ارزان شدن نرخها ، بیماری و غم و اندوه می‌داند؛ اگر در خواب دیدید که در فصل تابستان هستید و برف جمع می‌کنید نشانه‌ی این است که ثروتی به دست خواهید آورد.

 

پولاد

دیدن پولاد در خواب بسیار خوب است و نشانه‌ی سلامتی و قوی شدن است.

 

توتون

 

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان هم‌دم می‌شوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.

 

جوراب

 

دیدن جوراب در خواب ، اول: دلیل بر کسلی و خستگی است و دوم اینکه شما عاقبت به خیر می‌شوید.

 

چاه

 

دانیال نبی(ع) می‌گوید: دیدن چاه در خواب نشانه‌ی توانگر شدن و عالم شدن است.

 

حصیر

 

اگر در خواب دیدید که حصیر داشتید یا کسی به شما حصیر داد، تعبیرش این است که به قدر و بزرگی یا کوچکی آن حصیر به شما خیر و منفعت می‌رسد.

 

خون

 

اگر در خواب خون دیدید دلیل است که در زندگی تنگدست و فقیر خواهید شد و از معامله‌ایی متضرر خواهید شد و اگر قصد کار نامشروعی دارید ار آن حضر کنید چرا که برای شما عاقبت بدی دارد.

 

دریا

 

دیدن دریا در خواب نشانه‌ی مقام بلند است و اگر از آن آب دریا خورد نشانه‌ی این است که به مراد خود برسد . اگر جواهر ، صدف و ماهی پیدا کرد و یا غسل کرد نشانه‌ی کسب مقام و مرتبه‌ی بالاست.

 

مورچه

 

اگر مورچه در خواب دیدید دلیل آن است که در کسب و کار بی‌نهایت سستی می‌کنید و یا در آینده خواهید کرد ؛ بر کوشش و جدیت خود بیفزایید.

 

همسایه

 

دیدن همسایه در خواب نشانه‌ی آن است که بدون جهت با رفقا و اقوام قهر می‌کنید ، ناراحت و منزوی و دلتنگ خواهید شد.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 


 

نویسنده : مهدی ; ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٤
    خواب شما؟()   لینک